Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 2 (dwa)
 • 3 (trzy)
 • 5 (pięć)
 • 7 (siedem)
 • 11 (jedenaście)
 • 13 (trzynaście)
 • 17 (siedemnaście)
 • 19 (dziewiętnaście)
 • 23 (dwadzieścia trzy)
 • 29 (dwadzieścia dziewięć)
 • 31 (trzydzieści jeden)
 • 37 (trzydzieści siedem)
 • 41 (czterdzieści jeden)
 • 43 (czterdzieści trzy)
 • 47 (czterdzieści siedem)
 • 53 (pięćdziesiąt trzy)
 • 59 (pięćdziesiąt dziewięć)
 • 61 (sześćdziesiąt jeden)
 • 67 (sześćdziesiąt siedem)
 • 71 (siedemdziesiąt jeden)
 • 73 (siedemdziesiąt trzy)
 • 79 (siedemdziesiąt dziewięć)
 • 83 (osiemdziesiąt trzy)
 • 89 (osiemdziesiąt dziewięć)
 • 97 (dziewięćdziesiąt siedem)
 • 101 (sto jeden)
 • 103 (sto trzy)
 • 107 (sto siedem)
 • 109 (sto dziewięć)
 • 113 (sto trzynaście)
 • 127 (sto dwadzieścia siedem)
 • 131 (sto trzydzieści jeden)
 • 137 (sto trzydzieści siedem)
 • 139 (sto trzydzieści dziewięć)
 • 149 (sto czterdzieści dziewięć)
 • 151 (sto pięćdziesiąt jeden)
 • 157 (sto pięćdziesiąt siedem)
 • 163 (sto sześćdziesiąt trzy)
 • 167 (sto sześćdziesiąt siedem)
 • 173 (sto siedemdziesiąt trzy)
 • 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć)
 • 181 (sto osiemdziesiąt jeden)
 • 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden)
 • 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy)
 • 197 (sto dziewięćdziesiąt siedem)
 • 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 211 (dwieście jedenaście)
 • 223 (dwieście dwadzieścia trzy)
 • 227 (dwieście dwadzieścia siedem)
 • 229 (dwieście dwadzieścia dziewięć)
 • 233 (dwieście trzydzieści trzy)
 • 239 (dwieście trzydzieści dziewięć)
 • 241 (dwieście czterdzieści jeden)
 • 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden)
 • 257 (dwieście pięćdziesiąt siedem)
 • 263 (dwieście sześćdziesiąt trzy)
 • 269 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć)
 • 271 (dwieście siedemdziesiąt jeden)
 • 277 (dwieście siedemdziesiąt siedem)
 • 281 (dwieście osiemdziesiąt jeden)
 • 283 (dwieście osiemdziesiąt trzy)
 • 293 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy)
 • 307 (trzysta siedem)
 • 311 (trzysta jedenaście)
 • 313 (trzysta trzynaście)
 • 317 (trzysta siedemnaście)
 • 331 (trzysta trzydzieści jeden)
 • 337 (trzysta trzydzieści siedem)
 • 347 (trzysta czterdzieści siedem)
 • 349 (trzysta czterdzieści dziewięć)
 • 353 (trzysta pięćdziesiąt trzy)
 • 359 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć)
 • 367 (trzysta sześćdziesiąt siedem)
 • 373 (trzysta siedemdziesiąt trzy)
 • 379 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć)
 • 383 (trzysta osiemdziesiąt trzy)
 • 389 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć)
 • 397 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem)
 • 401 (czterysta jeden)
 • 409 (czterysta dziewięć)
 • 419 (czterysta dziewiętnaście)
 • 421 (czterysta dwadzieścia jeden)
 • 431 (czterysta trzydzieści jeden)
 • 433 (czterysta trzydzieści trzy)
 • 439 (czterysta trzydzieści dziewięć)
 • 443 (czterysta czterdzieści trzy)
 • 449 (czterysta czterdzieści dziewięć)
 • 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem)
 • 461 (czterysta sześćdziesiąt jeden)
 • 463 (czterysta sześćdziesiąt trzy)
 • 467 (czterysta sześćdziesiąt siedem)
 • 479 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć)
 • 487 (czterysta osiemdziesiąt siedem)
 • 491 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden)
 • 499 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 503 (pięćset trzy)
 • 509 (pięćset dziewięć)
 • 521 (pięćset dwadzieścia jeden)
 • 523 (pięćset dwadzieścia trzy)
 • 541 (pięćset czterdzieści jeden)