Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 3581 (trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 3583 (trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 3593 (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 3607 (trzy tysiące sześćset siedem)
 • 3613 (trzy tysiące sześćset trzynaście)
 • 3617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście)
 • 3623 (trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy)
 • 3631 (trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden)
 • 3637 (trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem)
 • 3643 (trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy)
 • 3659 (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 3671 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden)
 • 3673 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy)
 • 3677 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem)
 • 3691 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 3697 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 3701 (trzy tysiące siedemset jeden)
 • 3709 (trzy tysiące siedemset dziewięć)
 • 3719 (trzy tysiące siedemset dziewiętnaście)
 • 3727 (trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem)
 • 3733 (trzy tysiące siedemset trzydzieści trzy)
 • 3739 (trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć)
 • 3761 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden)
 • 3767 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem)
 • 3769 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 3779 (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 3793 (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 3797 (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 3803 (trzy tysiące osiemset trzy)
 • 3821 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden)
 • 3823 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy)
 • 3833 (trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy)
 • 3847 (trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem)
 • 3851 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden)
 • 3853 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy)
 • 3863 (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy)
 • 3877 (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem)
 • 3881 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden)
 • 3889 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 3907 (trzy tysiące dziewięćset siedem)
 • 3911 (trzy tysiące dziewięćset jedenaście)
 • 3917 (trzy tysiące dziewięćset siedemnaście)
 • 3919 (trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście)
 • 3923 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 3929 (trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 3931 (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 3943 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 3947 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 3967 (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 3989 (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 4001 (cztery tysiące jeden)
 • 4003 (cztery tysiące trzy)
 • 4007 (cztery tysiące siedem)
 • 4013 (cztery tysiące trzynaście)
 • 4019 (cztery tysiące dziewiętnaście)
 • 4021 (cztery tysiące dwadzieścia jeden)
 • 4027 (cztery tysiące dwadzieścia siedem)
 • 4049 (cztery tysiące czterdzieści dziewięć)
 • 4051 (cztery tysiące pięćdziesiąt jeden)
 • 4057 (cztery tysiące pięćdziesiąt siedem)
 • 4073 (cztery tysiące siedemdziesiąt trzy)
 • 4079 (cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć)
 • 4091 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden)
 • 4093 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt trzy)
 • 4099 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 4111 (cztery tysiące sto jedenaście)
 • 4127 (cztery tysiące sto dwadzieścia siedem)
 • 4129 (cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć)
 • 4133 (cztery tysiące sto trzydzieści trzy)
 • 4139 (cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć)
 • 4153 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy)
 • 4157 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem)
 • 4159 (cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć)
 • 4177 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt siedem)
 • 4201 (cztery tysiące dwieście jeden)
 • 4211 (cztery tysiące dwieście jedenaście)
 • 4217 (cztery tysiące dwieście siedemnaście)
 • 4219 (cztery tysiące dwieście dziewiętnaście)
 • 4229 (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć)
 • 4231 (cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden)
 • 4241 (cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden)
 • 4243 (cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy)
 • 4253 (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy)
 • 4259 (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć)
 • 4261 (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden)
 • 4271 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden)
 • 4273 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy)
 • 4283 (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy)
 • 4289 (cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć)
 • 4297 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem)
 • 4327 (cztery tysiące trzysta dwadzieścia siedem)
 • 4337 (cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem)
 • 4339 (cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć)
 • 4349 (cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć)
 • 4357 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem)
 • 4363 (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy)
 • 4373 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy)
 • 4391 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden)
 • 4397 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem)
 • 4409 (cztery tysiące czterysta dziewięć)