Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 98927 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 98929 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 98939 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 98947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 98953 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 98963 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 98981 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 98993 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 98999 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 99013 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzynaście)
 • 99017 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemnaście)
 • 99023 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia trzy)
 • 99041 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden)
 • 99053 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy)
 • 99079 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć)
 • 99083 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy)
 • 99089 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć)
 • 99103 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzy)
 • 99109 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć)
 • 99119 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście)
 • 99131 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden)
 • 99133 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy)
 • 99137 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem)
 • 99139 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć)
 • 99149 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć)
 • 99173 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy)
 • 99181 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden)
 • 99191 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden)
 • 99223 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy)
 • 99233 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy)
 • 99241 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden)
 • 99251 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden)
 • 99257 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem)
 • 99259 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć)
 • 99277 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem)
 • 99289 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć)
 • 99317 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście)
 • 99347 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem)
 • 99349 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć)
 • 99367 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem)
 • 99371 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden)
 • 99377 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem)
 • 99391 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden)
 • 99397 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem)
 • 99401 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden)
 • 99409 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć)
 • 99431 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden)
 • 99439 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć)
 • 99469 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć)
 • 99487 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem)
 • 99497 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem)
 • 99523 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy)
 • 99527 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
 • 99529 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 99551 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 99559 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 99563 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 99571 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 99577 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 99581 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 99607 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedem)
 • 99611 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście)
 • 99623 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy)
 • 99643 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy)
 • 99661 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden)
 • 99667 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem)
 • 99679 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 99689 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 99707 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem)
 • 99709 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięć)
 • 99713 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzynaście)
 • 99719 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewiętnaście)
 • 99721 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden)
 • 99733 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy)
 • 99761 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden)
 • 99767 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem)
 • 99787 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem)
 • 99793 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 99809 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć)
 • 99817 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście)
 • 99823 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy)
 • 99829 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)
 • 99833 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy)
 • 99839 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć)
 • 99859 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 99871 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden)
 • 99877 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem)
 • 99881 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden)
 • 99901 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden)
 • 99907 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem)
 • 99923 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 99929 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 99961 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 99971 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 99989 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 99991 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)