Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 547 (pięćset czterdzieści siedem)
 • 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 563 (pięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 569 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 571 (pięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 577 (pięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 587 (pięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 593 (pięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 599 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 601 (sześćset jeden)
 • 607 (sześćset siedem)
 • 613 (sześćset trzynaście)
 • 617 (sześćset siedemnaście)
 • 619 (sześćset dziewiętnaście)
 • 631 (sześćset trzydzieści jeden)
 • 641 (sześćset czterdzieści jeden)
 • 643 (sześćset czterdzieści trzy)
 • 647 (sześćset czterdzieści siedem)
 • 653 (sześćset pięćdziesiąt trzy)
 • 659 (sześćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 661 (sześćset sześćdziesiąt jeden)
 • 673 (sześćset siedemdziesiąt trzy)
 • 677 (sześćset siedemdziesiąt siedem)
 • 683 (sześćset osiemdziesiąt trzy)
 • 691 (sześćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 701 (siedemset jeden)
 • 709 (siedemset dziewięć)
 • 719 (siedemset dziewiętnaście)
 • 727 (siedemset dwadzieścia siedem)
 • 733 (siedemset trzydzieści trzy)
 • 739 (siedemset trzydzieści dziewięć)
 • 743 (siedemset czterdzieści trzy)
 • 751 (siedemset pięćdziesiąt jeden)
 • 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem)
 • 761 (siedemset sześćdziesiąt jeden)
 • 769 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 773 (siedemset siedemdziesiąt trzy)
 • 787 (siedemset osiemdziesiąt siedem)
 • 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 809 (osiemset dziewięć)
 • 811 (osiemset jedenaście)
 • 821 (osiemset dwadzieścia jeden)
 • 823 (osiemset dwadzieścia trzy)
 • 827 (osiemset dwadzieścia siedem)
 • 829 (osiemset dwadzieścia dziewięć)
 • 839 (osiemset trzydzieści dziewięć)
 • 853 (osiemset pięćdziesiąt trzy)
 • 857 (osiemset pięćdziesiąt siedem)
 • 859 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 863 (osiemset sześćdziesiąt trzy)
 • 877 (osiemset siedemdziesiąt siedem)
 • 881 (osiemset osiemdziesiąt jeden)
 • 883 (osiemset osiemdziesiąt trzy)
 • 887 (osiemset osiemdziesiąt siedem)
 • 907 (dziewięćset siedem)
 • 911 (dziewięćset jedenaście)
 • 919 (dziewięćset dziewiętnaście)
 • 929 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 937 (dziewięćset trzydzieści siedem)
 • 941 (dziewięćset czterdzieści jeden)
 • 947 (dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 953 (dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 967 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 971 (dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 977 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 983 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 991 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 997 (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 1009 (tysiąc dziewięć)
 • 1013 (tysiąc trzynaście)
 • 1019 (tysiąc dziewiętnaście)
 • 1021 (tysiąc dwadzieścia jeden)
 • 1031 (tysiąc trzydzieści jeden)
 • 1033 (tysiąc trzydzieści trzy)
 • 1039 (tysiąc trzydzieści dziewięć)
 • 1049 (tysiąc czterdzieści dziewięć)
 • 1051 (tysiąc pięćdziesiąt jeden)
 • 1061 (tysiąc sześćdziesiąt jeden)
 • 1063 (tysiąc sześćdziesiąt trzy)
 • 1069 (tysiąc sześćdziesiąt dziewięć)
 • 1087 (tysiąc osiemdziesiąt siedem)
 • 1091 (tysiąc dziewięćdziesiąt jeden)
 • 1093 (tysiąc dziewięćdziesiąt trzy)
 • 1097 (tysiąc dziewięćdziesiąt siedem)
 • 1103 (tysiąc sto trzy)
 • 1109 (tysiąc sto dziewięć)
 • 1117 (tysiąc sto siedemnaście)
 • 1123 (tysiąc sto dwadzieścia trzy)
 • 1129 (tysiąc sto dwadzieścia dziewięć)
 • 1151 (tysiąc sto pięćdziesiąt jeden)
 • 1153 (tysiąc sto pięćdziesiąt trzy)
 • 1163 (tysiąc sto sześćdziesiąt trzy)
 • 1171 (tysiąc sto siedemdziesiąt jeden)
 • 1181 (tysiąc sto osiemdziesiąt jeden)
 • 1187 (tysiąc sto osiemdziesiąt siedem)
 • 1193 (tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy)
 • 1201 (tysiąc dwieście jeden)
 • 1213 (tysiąc dwieście trzynaście)
 • 1217 (tysiąc dwieście siedemnaście)
 • 1223 (tysiąc dwieście dwadzieścia trzy)