O liczbie 250 (dwieście pięćdziesiąt)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 250
 • Zapis rzymski: CCL
 • Zapis słowny: dwieście pięćdziesiąt
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście pięćdziesiąt porzeczek.
 • Dwieście pięćdziesiąt fioletowych świeczek.
 • Sprzedam laptop za dwieście pięćdziesiąt złotych.
 • Dwieście pięćdziesiąt koleżanek nie pójdzie do biura.

Cyfra 250 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.811
 • Potęga2: 62500
 • Potęga3: 15625000
 • Sinus: -0.971
 • Cosinus: 0.241
 • Tangens: -4.027
 • Cotangens: 0.148

Liczba 250 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): FA
 • Ósemkowo (8): 372
 • Binarnie (2): 11111010