O liczbie 1 (jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 1
 • Zapis rzymski: I
 • Zapis słowny: jeden
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Jeden szkodnik.
 • Jeden piwny szkodnik.
 • Kupię monitor LCD za jeden złoty.
 • Jeden przyjaciół nie przyszło do szkoły.

Cyfra 1 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 1
 • Potęga2: 1
 • Potęga3: 1
 • Sinus: 0.841
 • Cosinus: 0.54
 • Tangens: 1.557
 • Cotangens: 1.08

Liczba 1 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 1
 • Ósemkowo (8): 1
 • Binarnie (2): 1