O liczbie 248 (dwieście czterdzieści osiem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 248
 • Zapis rzymski: CCXLVIII
 • Zapis słowny: dwieście czterdzieści osiem
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście czterdzieści osiem dyskietek.
 • Dwieście czterdzieści osiem czerwonych MP3.
 • Sprzedam biurko za dwieście czterdzieści osiem złotych.
 • Dwieście czterdzieści osiem kolegów z naszej szkoły nie założyło jeszcze rodziny.

Cyfra 248 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.748
 • Potęga2: 61504
 • Potęga3: 15252992
 • Sinus: 0.185
 • Cosinus: -0.983
 • Tangens: -0.188
 • Cotangens: -14.211

Liczba 248 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): F8
 • Ósemkowo (8): 370
 • Binarnie (2): 11111000