O liczbie 249 (dwieście czterdzieści dziewięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 249
 • Zapis rzymski: CCXLIX
 • Zapis słowny: dwieście czterdzieści dziewięć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście czterdzieści dziewięć Ipodów.
 • Dwieście czterdzieści dziewięć czarnych gier.
 • Kupiłem mazak za dwieście czterdzieści dziewięć złotych.
 • Dwieście czterdzieści dziewięć przyjaciół na pewno nie przypada chodzić na narty.

Cyfra 249 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.78
 • Potęga2: 62001
 • Potęga3: 15438249
 • Sinus: -0.727
 • Cosinus: -0.686
 • Tangens: 1.059
 • Cotangens: 1.245

Liczba 249 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): F9
 • Ósemkowo (8): 371
 • Binarnie (2): 11111001