O liczbie 253 (dwieście pięćdziesiąt trzy)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 253
 • Zapis rzymski: CCLIII
 • Zapis słowny: dwieście pięćdziesiąt trzy
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście pięćdziesiąt trzy kulek.
 • Dwieście pięćdziesiąt trzy słonecznych kaktusów.
 • Sprzedam borówkę za dwieście pięćdziesiąt trzy złote.
 • Dwieście pięćdziesiąt trzy osób nie pójdzie dziś do szkoły.

Cyfra 253 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.906
 • Potęga2: 64009
 • Potęga3: 16194277
 • Sinus: 0.995
 • Cosinus: -0.102
 • Tangens: -9.79
 • Cotangens: 1.732

Liczba 253 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): FD
 • Ósemkowo (8): 375
 • Binarnie (2): 11111101