O liczbie 256 (dwieście pięćdziesiąt sześć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 256
 • Zapis rzymski: CCLVI
 • Zapis słowny: dwieście pięćdziesiąt sześć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście pięćdziesiąt sześć kulek.
 • Dwieście pięćdziesiąt sześć marmurowych MP3.
 • Kupuję radio za dwieście pięćdziesiąt sześć złotych.
 • Dwieście pięćdziesiąt sześć przyjaciół nie kupiło biletu.

Cyfra 256 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 16
 • Potęga2: 65536
 • Potęga3: 16777216
 • Sinus: -0.999
 • Cosinus: -0.04
 • Tangens: 25.112
 • Cotangens: -2.529

Liczba 256 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 100
 • Ósemkowo (8): 400
 • Binarnie (2): 100000000