O liczbie 128 (sto dwadzieścia osiem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 128
 • Zapis rzymski: CXXVIII
 • Zapis słowny: sto dwadzieścia osiem
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Sto dwadzieścia osiem cytryn.
 • Sto dwadzieścia osiem złotych wiśni.
 • Kupię ołówek za sto dwadzieścia osiem złotych.
 • Sto dwadzieścia osiem koleżanek z naszej szkoły nie lubi wiśni.

Cyfra 128 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 11.314
 • Potęga2: 16384
 • Potęga3: 2097152
 • Sinus: 0.721
 • Cosinus: -0.693
 • Tangens: -1.041
 • Cotangens: 0.191

Liczba 128 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 80
 • Ósemkowo (8): 200
 • Binarnie (2): 10000000