O liczbie 230 (dwieście trzydzieści)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 230
 • Zapis rzymski: CCXXX
 • Zapis słowny: dwieście trzydzieści
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście trzydzieści myszek.
 • Dwieście trzydzieści słonecznych borówek.
 • Sprzedam parapet za dwieście trzydzieści złotych.
 • Dwieście trzydzieści kolegów z naszej szkoły chce iść do domu.

Cyfra 230 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.166
 • Potęga2: 52900
 • Potęga3: 12167000
 • Sinus: -0.616
 • Cosinus: -0.788
 • Tangens: 0.782
 • Cotangens: -0.712

Liczba 230 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): E6
 • Ósemkowo (8): 346
 • Binarnie (2): 11100110