O liczbie 233 (dwieście trzydzieści trzy)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 233
 • Zapis rzymski: CCXXXIII
 • Zapis słowny: dwieście trzydzieści trzy
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Dwieście trzydzieści trzy Ipodów.
 • Dwieście trzydzieści trzy czerwonych jabłek.
 • Kupię Iphone za dwieście trzydzieści trzy złote.
 • Dwieście trzydzieści trzy przyjaciół z naszej szkoły nie lubi wiśni.

Cyfra 233 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.264
 • Potęga2: 54289
 • Potęga3: 12649337
 • Sinus: 0.499
 • Cosinus: 0.867
 • Tangens: 0.575
 • Cotangens: 0.289

Liczba 233 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): E9
 • Ósemkowo (8): 351
 • Binarnie (2): 11101001