O liczbie 231 (dwieście trzydzieści jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 231
 • Zapis rzymski: CCXXXI
 • Zapis słowny: dwieście trzydzieści jeden
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście trzydzieści jeden świeczek.
 • Dwieście trzydzieści jeden fioletowych MP3.
 • Kupię truskawkę za dwieście trzydzieści jeden złotych.
 • Dwieście trzydzieści jeden koleżanek na pewno nie lub chodzić na rower.

Cyfra 231 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.199
 • Potęga2: 53361
 • Potęga3: 12326391
 • Sinus: -0.996
 • Cosinus: 0.093
 • Tangens: -10.729
 • Cotangens: -4.815

Liczba 231 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): E7
 • Ósemkowo (8): 347
 • Binarnie (2): 11100111