O liczbie 229 (dwieście dwadzieścia dziewięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 229
 • Zapis rzymski: CCXXIX
 • Zapis słowny: dwieście dwadzieścia dziewięć
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Dwieście dwadzieścia dziewięć wiśni.
 • Dwieście dwadzieścia dziewięć fioletowych świeczek.
 • Kupię monitor za dwieście dwadzieścia dziewięć złotych.
 • Dwieście dwadzieścia dziewięć osób jadłoby tylko truskawki.

Cyfra 229 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.133
 • Potęga2: 52441
 • Potęga3: 12008989
 • Sinus: 0.33
 • Cosinus: -0.944
 • Tangens: -0.35
 • Cotangens: 0.129

Liczba 229 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): E5
 • Ósemkowo (8): 345
 • Binarnie (2): 11100101