O liczbie 225 (dwieście dwadzieścia pięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 225
 • Zapis rzymski: CCXXV
 • Zapis słowny: dwieście dwadzieścia pięć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście dwadzieścia pięć ramek.
 • Dwieście dwadzieścia pięć miedzianych komputerów.
 • Kupuję radio za dwieście dwadzieścia pięć złotych.
 • Dwieście dwadzieścia pięć koleżanek kupiło bilet.

Cyfra 225 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15
 • Potęga2: 50625
 • Potęga3: 11390625
 • Sinus: -0.93
 • Cosinus: 0.367
 • Tangens: -2.532
 • Cotangens: -0.025

Liczba 225 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): E1
 • Ósemkowo (8): 341
 • Binarnie (2): 11100001