O liczbie 221 (dwieście dwadzieścia jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 221
 • Zapis rzymski: CCXXI
 • Zapis słowny: dwieście dwadzieścia jeden
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście dwadzieścia jeden truskawek.
 • Dwieście dwadzieścia jeden szarych okien.
 • Kupuję truskawkę za dwieście dwadzieścia jeden złotych.
 • Dwieście dwadzieścia jeden koleżanek z naszej szkoły chce iść do domu.

Cyfra 221 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.866
 • Potęga2: 48841
 • Potęga3: 10793861
 • Sinus: 0.886
 • Cosinus: 0.464
 • Tangens: 1.91
 • Cotangens: -0.18

Liczba 221 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): DD
 • Ósemkowo (8): 335
 • Binarnie (2): 11011101