O liczbie 55 (pięćdziesiąt pięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 55
 • Zapis rzymski: LV
 • Zapis słowny: pięćdziesiąt pięć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Pięćdziesiąt pięć przycisków.
 • Pięćdziesiąt pięć stalowych kalkulatorów.
 • Kupiłem portfel za pięćdziesiąt pięć złotych.
 • Pięćdziesiąt pięć osób na pewno nie lub chodzić na wagary.

Cyfra 55 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 7.416
 • Potęga2: 3025
 • Potęga3: 166375
 • Sinus: -1
 • Cosinus: 0.022
 • Tangens: -45.183
 • Cotangens: 3.909

Liczba 55 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 37
 • Ósemkowo (8): 67
 • Binarnie (2): 110111