O liczbie 56 (pięćdziesiąt sześć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 56
 • Zapis rzymski: LVI
 • Zapis słowny: pięćdziesiąt sześć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Pięćdziesiąt sześć pomidorów.
 • Pięćdziesiąt sześć czerwonych świeczek.
 • Kupuję radio za pięćdziesiąt sześć złotych.
 • Pięćdziesiąt sześć osób z naszej szkoły nie założyło jeszcze rodziny.

Cyfra 56 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 7.483
 • Potęga2: 3136
 • Potęga3: 175616
 • Sinus: -0.522
 • Cosinus: 0.853
 • Tangens: -0.611
 • Cotangens: 0.646

Liczba 56 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 38
 • Ósemkowo (8): 70
 • Binarnie (2): 111000