O liczbie 58 (pięćdziesiąt osiem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 58
 • Zapis rzymski: LVIII
 • Zapis słowny: pięćdziesiąt osiem
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Pięćdziesiąt osiem kalkulatorów.
 • Pięćdziesiąt osiem stalowych punktów.
 • Sprzedałem portfel za pięćdziesiąt osiem złotych.
 • Pięćdziesiąt osiem kolegów zawsze skusi się pomidory.

Cyfra 58 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 7.616
 • Potęga2: 3364
 • Potęga3: 195112
 • Sinus: 0.993
 • Cosinus: 0.119
 • Tangens: 8.331
 • Cotangens: -1.316

Liczba 58 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 3A
 • Ósemkowo (8): 72
 • Binarnie (2): 111010