O liczbie 223 (dwieście dwadzieścia trzy)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 223
 • Zapis rzymski: CCXXIII
 • Zapis słowny: dwieście dwadzieścia trzy
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Dwieście dwadzieścia trzy ogórków.
 • Dwieście dwadzieścia trzy marmurowych pomidorów.
 • Kupuję klej za dwieście dwadzieścia trzy złote.
 • Dwieście dwadzieścia trzy koleżanek zawsze skusi się truskawki.

Cyfra 223 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.933
 • Potęga2: 49729
 • Potęga3: 11089567
 • Sinus: 0.053
 • Cosinus: -0.999
 • Tangens: -0.053
 • Cotangens: 9.817

Liczba 223 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): DF
 • Ósemkowo (8): 337
 • Binarnie (2): 11011111