O liczbie 401 (czterysta jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 401
 • Zapis rzymski: CDI
 • Zapis słowny: czterysta jeden
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Czterysta jeden porzeczek.
 • Czterysta jeden granitowych komputerów.
 • Sprzedałem kalkulator za czterysta jeden złotych.
 • Czterysta jeden kolegów z naszej szkoły nie założyło jeszcze rodziny.

Cyfra 401 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 20.025
 • Potęga2: 160801
 • Potęga3: 64481201
 • Sinus: -0.902
 • Cosinus: 0.432
 • Tangens: -2.086
 • Cotangens: 0.459

Liczba 401 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 191
 • Ósemkowo (8): 621
 • Binarnie (2): 110010001