O liczbie 220 (dwieście dwadzieścia)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 220
 • Zapis rzymski: CCXX
 • Zapis słowny: dwieście dwadzieścia
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście dwadzieścia pomidorów.
 • Dwieście dwadzieścia czerwonych szkodników.
 • Sprzedam telefon za dwieście dwadzieścia złotych.
 • Dwieście dwadzieścia koleżanek nie przyszło do biura.

Cyfra 220 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.832
 • Potęga2: 48400
 • Potęga3: 10648000
 • Sinus: 0.088
 • Cosinus: 0.996
 • Tangens: 0.089
 • Cotangens: 0.64

Liczba 220 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): DC
 • Ósemkowo (8): 334
 • Binarnie (2): 11011100