O liczbie 216 (dwieście szesnaście)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 216
 • Zapis rzymski: CCXVI
 • Zapis słowny: dwieście szesnaście
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście szesnaście jabłek.
 • Dwieście szesnaście marmurowych wiśni.
 • Sprzedaję komputer za dwieście szesnaście złotych.
 • Dwieście szesnaście kolegów ma uczulenie na owoce.

Cyfra 216 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.697
 • Potęga2: 46656
 • Potęga3: 10077696
 • Sinus: 0.696
 • Cosinus: -0.718
 • Tangens: -0.969
 • Cotangens: 0.442

Liczba 216 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): D8
 • Ósemkowo (8): 330
 • Binarnie (2): 11011000