O liczbie 215 (dwieście piętnaście)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 215
 • Zapis rzymski: CCXV
 • Zapis słowny: dwieście piętnaście
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście piętnaście malin.
 • Dwieście piętnaście granitowych ciastek.
 • Kupuję monitor LCD za dwieście piętnaście złotych.
 • Dwieście piętnaście koleżanek na pewno nie lub chodzić na grzyby.

Cyfra 215 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.663
 • Potęga2: 46225
 • Potęga3: 9938375
 • Sinus: 0.98
 • Cosinus: 0.198
 • Tangens: 4.956
 • Cotangens: 2.315

Liczba 215 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): D7
 • Ósemkowo (8): 327
 • Binarnie (2): 11010111