O liczbie 338 (trzysta trzydzieści osiem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 338
 • Zapis rzymski: CCCXXXVIII
 • Zapis słowny: trzysta trzydzieści osiem
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Trzysta trzydzieści osiem jabłek.
 • Trzysta trzydzieści osiem żółtych borówek.
 • Sprzedam długopis za trzysta trzydzieści osiem złotych.
 • Trzysta trzydzieści osiem koleżanek zapomniało przypomnieć sobie zadania.

Cyfra 338 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 18.385
 • Potęga2: 114244
 • Potęga3: 38614472
 • Sinus: -0.961
 • Cosinus: 0.275
 • Tangens: -3.494
 • Cotangens: 0.393

Liczba 338 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 152
 • Ósemkowo (8): 522
 • Binarnie (2): 101010010