O liczbie 24 (dwadzieścia cztery)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 24
 • Zapis rzymski: XXIV
 • Zapis słowny: dwadzieścia cztery
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwadzieścia cztery robaki.
 • Dwadzieścia cztery złote bułki.
 • Sprzedam maczugę za dwadzieścia cztery złote.
 • Dwadzieścia cztery przyjaciół na pewno nie przypada chodzić na rower.

Cyfra 24 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 4.899
 • Potęga2: 576
 • Potęga3: 13824
 • Sinus: -0.906
 • Cosinus: 0.424
 • Tangens: -2.135
 • Cotangens: -0.763

Liczba 24 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 18
 • Ósemkowo (8): 30
 • Binarnie (2): 11000