O liczbie 41 (czterdzieści jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 41
 • Zapis rzymski: XLI
 • Zapis słowny: czterdzieści jeden
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Czterdzieści jeden Iphonów.
 • Czterdzieści jeden ciemnych borówek.
 • Sprzedam szafkę za czterdzieści jeden złotych.
 • Czterdzieści jeden osób zapewne nie przypada chodzić na rower.

Cyfra 41 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 6.403
 • Potęga2: 1681
 • Potęga3: 68921
 • Sinus: -0.159
 • Cosinus: -0.987
 • Tangens: 0.161
 • Cotangens: -1.002

Liczba 41 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 29
 • Ósemkowo (8): 51
 • Binarnie (2): 101001