O liczbie 21 (dwadzieścia jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 21
 • Zapis rzymski: XXI
 • Zapis słowny: dwadzieścia jeden
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwadzieścia jeden jabłek.
 • Dwadzieścia jeden stalowych pomidorów.
 • Sprzedam monitor LCD za dwadzieścia jeden złotych.
 • Dwadzieścia jeden kolegów zapewne lubi chodzić na basen.

Cyfra 21 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 4.583
 • Potęga2: 441
 • Potęga3: 9261
 • Sinus: 0.837
 • Cosinus: -0.548
 • Tangens: -1.527
 • Cotangens: -53.709

Liczba 21 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 15
 • Ósemkowo (8): 25
 • Binarnie (2): 10101