O liczbie 228 (dwieście dwadzieścia osiem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 228
 • Zapis rzymski: CCXXVIII
 • Zapis słowny: dwieście dwadzieścia osiem
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście dwadzieścia osiem punktów.
 • Dwieście dwadzieścia osiem słonecznych świeczek.
 • Sprzedam ołówek za dwieście dwadzieścia osiem złotych.
 • Dwieście dwadzieścia osiem osób gustuje w truskawki.

Cyfra 228 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.1
 • Potęga2: 51984
 • Potęga3: 11852352
 • Sinus: 0.973
 • Cosinus: -0.232
 • Tangens: -4.185
 • Cotangens: 1.198

Liczba 228 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): E4
 • Ósemkowo (8): 344
 • Binarnie (2): 11100100