O liczbie 132 (sto trzydzieści dwa)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 132
 • Zapis rzymski: CXXXII
 • Zapis słowny: sto trzydzieści dwa
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Sto trzydzieści dwa szkodników.
 • Sto trzydzieści dwa plastikowych głośników.
 • Kupię ołówek za sto trzydzieści dwa złote.
 • Sto trzydzieści dwa kolegów jadłoby tylko owoce.

Cyfra 132 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 11.489
 • Potęga2: 17424
 • Potęga3: 2299968
 • Sinus: 0.053
 • Cosinus: 0.999
 • Tangens: 0.053
 • Cotangens: 0.355

Liczba 132 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 84
 • Ósemkowo (8): 204
 • Binarnie (2): 10000100