O liczbie 251 (dwieście pięćdziesiąt jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 251
 • Zapis rzymski: CCLI
 • Zapis słowny: dwieście pięćdziesiąt jeden
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Dwieście pięćdziesiąt jeden dyskietek.
 • Dwieście pięćdziesiąt jeden granitowych kulek.
 • Sprzedam głośnik za dwieście pięćdziesiąt jeden złotych.
 • Dwieście pięćdziesiąt jeden kolegów pójdzie do biura.

Cyfra 251 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.843
 • Potęga2: 63001
 • Potęga3: 15813251
 • Sinus: -0.322
 • Cosinus: 0.947
 • Tangens: -0.34
 • Cotangens: -0.685

Liczba 251 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): FB
 • Ósemkowo (8): 373
 • Binarnie (2): 11111011