O liczbie 129 (sto dwadzieścia dziewięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 129
 • Zapis rzymski: CXXIX
 • Zapis słowny: sto dwadzieścia dziewięć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Sto dwadzieścia dziewięć wiśni.
 • Sto dwadzieścia dziewięć białych mydeł.
 • Sprzedałem fotel za sto dwadzieścia dziewięć złotych.
 • Sto dwadzieścia dziewięć przyjaciół gustuje w owoce.

Cyfra 129 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 11.358
 • Potęga2: 16641
 • Potęga3: 2146689
 • Sinus: -0.193
 • Cosinus: -0.981
 • Tangens: 0.197
 • Cotangens: -0.625

Liczba 129 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 81
 • Ósemkowo (8): 201
 • Binarnie (2): 10000001