Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 5281 (pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden)
 • 5297 (pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem)
 • 5303 (pięć tysięcy trzysta trzy)
 • 5309 (pięć tysięcy trzysta dziewięć)
 • 5323 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy)
 • 5333 (pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy)
 • 5347 (pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem)
 • 5351 (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden)
 • 5381 (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden)
 • 5387 (pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem)
 • 5393 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy)
 • 5399 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 5407 (pięć tysięcy czterysta siedem)
 • 5413 (pięć tysięcy czterysta trzynaście)
 • 5417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście)
 • 5419 (pięć tysięcy czterysta dziewiętnaście)
 • 5431 (pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden)
 • 5437 (pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem)
 • 5441 (pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden)
 • 5443 (pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy)
 • 5449 (pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć)
 • 5471 (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden)
 • 5477 (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem)
 • 5479 (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć)
 • 5483 (pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy)
 • 5501 (pięć tysięcy pięćset jeden)
 • 5503 (pięć tysięcy pięćset trzy)
 • 5507 (pięć tysięcy pięćset siedem)
 • 5519 (pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście)
 • 5521 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden)
 • 5527 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
 • 5531 (pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden)
 • 5557 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 5563 (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 5569 (pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 5573 (pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 5581 (pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 5591 (pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 5623 (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy)
 • 5639 (pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć)
 • 5641 (pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden)
 • 5647 (pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem)
 • 5651 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden)
 • 5653 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy)
 • 5657 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem)
 • 5659 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 5669 (pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 5683 (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy)
 • 5689 (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 5693 (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 5701 (pięć tysięcy siedemset jeden)
 • 5711 (pięć tysięcy siedemset jedenaście)
 • 5717 (pięć tysięcy siedemset siedemnaście)
 • 5737 (pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem)
 • 5741 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden)
 • 5743 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy)
 • 5749 (pięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć)
 • 5779 (pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 5783 (pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy)
 • 5791 (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 5801 (pięć tysięcy osiemset jeden)
 • 5807 (pięć tysięcy osiemset siedem)
 • 5813 (pięć tysięcy osiemset trzynaście)
 • 5821 (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden)
 • 5827 (pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem)
 • 5839 (pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć)
 • 5843 (pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy)
 • 5849 (pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć)
 • 5851 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden)
 • 5857 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem)
 • 5861 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden)
 • 5867 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem)
 • 5869 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 5879 (pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 5881 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden)
 • 5897 (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 5903 (pięć tysięcy dziewięćset trzy)
 • 5923 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 5927 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 5939 (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 5953 (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 5981 (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 5987 (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 6007 (sześć tysięcy siedem)
 • 6011 (sześć tysięcy jedenaście)
 • 6029 (sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć)
 • 6037 (sześć tysięcy trzydzieści siedem)
 • 6043 (sześć tysięcy czterdzieści trzy)
 • 6047 (sześć tysięcy czterdzieści siedem)
 • 6053 (sześć tysięcy pięćdziesiąt trzy)
 • 6067 (sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem)
 • 6073 (sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy)
 • 6079 (sześć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć)
 • 6089 (sześć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć)
 • 6091 (sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden)
 • 6101 (sześć tysięcy sto jeden)
 • 6113 (sześć tysięcy sto trzynaście)
 • 6121 (sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden)
 • 6131 (sześć tysięcy sto trzydzieści jeden)
 • 6133 (sześć tysięcy sto trzydzieści trzy)