Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 4421 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden)
 • 4423 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy)
 • 4441 (cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden)
 • 4447 (cztery tysiące czterysta czterdzieści siedem)
 • 4451 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden)
 • 4457 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem)
 • 4463 (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy)
 • 4481 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden)
 • 4483 (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy)
 • 4493 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy)
 • 4507 (cztery tysiące pięćset siedem)
 • 4513 (cztery tysiące pięćset trzynaście)
 • 4517 (cztery tysiące pięćset siedemnaście)
 • 4519 (cztery tysiące pięćset dziewiętnaście)
 • 4523 (cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy)
 • 4547 (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem)
 • 4549 (cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć)
 • 4561 (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 4567 (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 4583 (cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 4591 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 4597 (cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 4603 (cztery tysiące sześćset trzy)
 • 4621 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden)
 • 4637 (cztery tysiące sześćset trzydzieści siedem)
 • 4639 (cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć)
 • 4643 (cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy)
 • 4649 (cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć)
 • 4651 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden)
 • 4657 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem)
 • 4663 (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy)
 • 4673 (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy)
 • 4679 (cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 4691 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 4703 (cztery tysiące siedemset trzy)
 • 4721 (cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden)
 • 4723 (cztery tysiące siedemset dwadzieścia trzy)
 • 4729 (cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć)
 • 4733 (cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy)
 • 4751 (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden)
 • 4759 (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 4783 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy)
 • 4787 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem)
 • 4789 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 4793 (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 4799 (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 4801 (cztery tysiące osiemset jeden)
 • 4813 (cztery tysiące osiemset trzynaście)
 • 4817 (cztery tysiące osiemset siedemnaście)
 • 4831 (cztery tysiące osiemset trzydzieści jeden)
 • 4861 (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden)
 • 4871 (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden)
 • 4877 (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem)
 • 4889 (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 4903 (cztery tysiące dziewięćset trzy)
 • 4909 (cztery tysiące dziewięćset dziewięć)
 • 4919 (cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście)
 • 4931 (cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 4933 (cztery tysiące dziewięćset trzydzieści trzy)
 • 4937 (cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem)
 • 4943 (cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 4951 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 4957 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 4967 (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 4969 (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 4973 (cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 4987 (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 4993 (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 4999 (cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 5003 (pięć tysięcy trzy)
 • 5009 (pięć tysięcy dziewięć)
 • 5011 (pięć tysięcy jedenaście)
 • 5021 (pięć tysięcy dwadzieścia jeden)
 • 5023 (pięć tysięcy dwadzieścia trzy)
 • 5039 (pięć tysięcy trzydzieści dziewięć)
 • 5051 (pięć tysięcy pięćdziesiąt jeden)
 • 5059 (pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć)
 • 5077 (pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem)
 • 5081 (pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden)
 • 5087 (pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem)
 • 5099 (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 5101 (pięć tysięcy sto jeden)
 • 5107 (pięć tysięcy sto siedem)
 • 5113 (pięć tysięcy sto trzynaście)
 • 5119 (pięć tysięcy sto dziewiętnaście)
 • 5147 (pięć tysięcy sto czterdzieści siedem)
 • 5153 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy)
 • 5167 (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem)
 • 5171 (pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden)
 • 5179 (pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć)
 • 5189 (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć)
 • 5197 (pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem)
 • 5209 (pięć tysięcy dwieście dziewięć)
 • 5227 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem)
 • 5231 (pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden)
 • 5233 (pięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy)
 • 5237 (pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem)
 • 5261 (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden)
 • 5273 (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy)
 • 5279 (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć)