Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 2749 (dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć)
 • 2753 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy)
 • 2767 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem)
 • 2777 (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem)
 • 2789 (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 2791 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 2797 (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 2801 (dwa tysiące osiemset jeden)
 • 2803 (dwa tysiące osiemset trzy)
 • 2819 (dwa tysiące osiemset dziewiętnaście)
 • 2833 (dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy)
 • 2837 (dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem)
 • 2843 (dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy)
 • 2851 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden)
 • 2857 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem)
 • 2861 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden)
 • 2879 (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 2887 (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem)
 • 2897 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 2903 (dwa tysiące dziewięćset trzy)
 • 2909 (dwa tysiące dziewięćset dziewięć)
 • 2917 (dwa tysiące dziewięćset siedemnaście)
 • 2927 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 2939 (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 2953 (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 2957 (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 2963 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 2969 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 2971 (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 2999 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 3001 (trzy tysiące jeden)
 • 3011 (trzy tysiące jedenaście)
 • 3019 (trzy tysiące dziewiętnaście)
 • 3023 (trzy tysiące dwadzieścia trzy)
 • 3037 (trzy tysiące trzydzieści siedem)
 • 3041 (trzy tysiące czterdzieści jeden)
 • 3049 (trzy tysiące czterdzieści dziewięć)
 • 3061 (trzy tysiące sześćdziesiąt jeden)
 • 3067 (trzy tysiące sześćdziesiąt siedem)
 • 3079 (trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć)
 • 3083 (trzy tysiące osiemdziesiąt trzy)
 • 3089 (trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć)
 • 3109 (trzy tysiące sto dziewięć)
 • 3119 (trzy tysiące sto dziewiętnaście)
 • 3121 (trzy tysiące sto dwadzieścia jeden)
 • 3137 (trzy tysiące sto trzydzieści siedem)
 • 3163 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt trzy)
 • 3167 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem)
 • 3169 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć)
 • 3181 (trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden)
 • 3187 (trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem)
 • 3191 (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden)
 • 3203 (trzy tysiące dwieście trzy)
 • 3209 (trzy tysiące dwieście dziewięć)
 • 3217 (trzy tysiące dwieście siedemnaście)
 • 3221 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden)
 • 3229 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć)
 • 3251 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden)
 • 3253 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy)
 • 3257 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem)
 • 3259 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć)
 • 3271 (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden)
 • 3299 (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 3301 (trzy tysiące trzysta jeden)
 • 3307 (trzy tysiące trzysta siedem)
 • 3313 (trzy tysiące trzysta trzynaście)
 • 3319 (trzy tysiące trzysta dziewiętnaście)
 • 3323 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy)
 • 3329 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć)
 • 3331 (trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden)
 • 3343 (trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy)
 • 3347 (trzy tysiące trzysta czterdzieści siedem)
 • 3359 (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć)
 • 3361 (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden)
 • 3371 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden)
 • 3373 (trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy)
 • 3389 (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć)
 • 3391 (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden)
 • 3407 (trzy tysiące czterysta siedem)
 • 3413 (trzy tysiące czterysta trzynaście)
 • 3433 (trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy)
 • 3449 (trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć)
 • 3457 (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem)
 • 3461 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden)
 • 3463 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy)
 • 3467 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem)
 • 3469 (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć)
 • 3491 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden)
 • 3499 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 3511 (trzy tysiące pięćset jedenaście)
 • 3517 (trzy tysiące pięćset siedemnaście)
 • 3527 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia siedem)
 • 3529 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 3533 (trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy)
 • 3539 (trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć)
 • 3541 (trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden)
 • 3547 (trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem)
 • 3557 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 3559 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 3571 (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden)