Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 1229 (tysiąc dwieście dwadzieścia dziewięć)
 • 1231 (tysiąc dwieście trzydzieści jeden)
 • 1237 (tysiąc dwieście trzydzieści siedem)
 • 1249 (tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć)
 • 1259 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć)
 • 1277 (tysiąc dwieście siedemdziesiąt siedem)
 • 1279 (tysiąc dwieście siedemdziesiąt dziewięć)
 • 1283 (tysiąc dwieście osiemdziesiąt trzy)
 • 1289 (tysiąc dwieście osiemdziesiąt dziewięć)
 • 1291 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden)
 • 1297 (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt siedem)
 • 1301 (tysiąc trzysta jeden)
 • 1303 (tysiąc trzysta trzy)
 • 1307 (tysiąc trzysta siedem)
 • 1319 (tysiąc trzysta dziewiętnaście)
 • 1321 (tysiąc trzysta dwadzieścia jeden)
 • 1327 (tysiąc trzysta dwadzieścia siedem)
 • 1361 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt jeden)
 • 1367 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem)
 • 1373 (tysiąc trzysta siedemdziesiąt trzy)
 • 1381 (tysiąc trzysta osiemdziesiąt jeden)
 • 1399 (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 1409 (tysiąc czterysta dziewięć)
 • 1423 (tysiąc czterysta dwadzieścia trzy)
 • 1427 (tysiąc czterysta dwadzieścia siedem)
 • 1429 (tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć)
 • 1433 (tysiąc czterysta trzydzieści trzy)
 • 1439 (tysiąc czterysta trzydzieści dziewięć)
 • 1447 (tysiąc czterysta czterdzieści siedem)
 • 1451 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt jeden)
 • 1453 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt trzy)
 • 1459 (tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć)
 • 1471 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt jeden)
 • 1481 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt jeden)
 • 1483 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy)
 • 1487 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt siedem)
 • 1489 (tysiąc czterysta osiemdziesiąt dziewięć)
 • 1493 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt trzy)
 • 1499 (tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 1511 (tysiąc pięćset jedenaście)
 • 1523 (tysiąc pięćset dwadzieścia trzy)
 • 1531 (tysiąc pięćset trzydzieści jeden)
 • 1543 (tysiąc pięćset czterdzieści trzy)
 • 1549 (tysiąc pięćset czterdzieści dziewięć)
 • 1553 (tysiąc pięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 1559 (tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 1567 (tysiąc pięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 1571 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 1579 (tysiąc pięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 1583 (tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 1597 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 1601 (tysiąc sześćset jeden)
 • 1607 (tysiąc sześćset siedem)
 • 1609 (tysiąc sześćset dziewięć)
 • 1613 (tysiąc sześćset trzynaście)
 • 1619 (tysiąc sześćset dziewiętnaście)
 • 1621 (tysiąc sześćset dwadzieścia jeden)
 • 1627 (tysiąc sześćset dwadzieścia siedem)
 • 1637 (tysiąc sześćset trzydzieści siedem)
 • 1657 (tysiąc sześćset pięćdziesiąt siedem)
 • 1663 (tysiąc sześćset sześćdziesiąt trzy)
 • 1667 (tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem)
 • 1669 (tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 1693 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 1697 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 1699 (tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 1709 (tysiąc siedemset dziewięć)
 • 1721 (tysiąc siedemset dwadzieścia jeden)
 • 1723 (tysiąc siedemset dwadzieścia trzy)
 • 1733 (tysiąc siedemset trzydzieści trzy)
 • 1741 (tysiąc siedemset czterdzieści jeden)
 • 1747 (tysiąc siedemset czterdzieści siedem)
 • 1753 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt trzy)
 • 1759 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 1777 (tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem)
 • 1783 (tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy)
 • 1787 (tysiąc siedemset osiemdziesiąt siedem)
 • 1789 (tysiąc siedemset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 1801 (tysiąc osiemset jeden)
 • 1811 (tysiąc osiemset jedenaście)
 • 1823 (tysiąc osiemset dwadzieścia trzy)
 • 1831 (tysiąc osiemset trzydzieści jeden)
 • 1847 (tysiąc osiemset czterdzieści siedem)
 • 1861 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt jeden)
 • 1867 (tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem)
 • 1871 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt jeden)
 • 1873 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy)
 • 1877 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem)
 • 1879 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 1889 (tysiąc osiemset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 1901 (tysiąc dziewięćset jeden)
 • 1907 (tysiąc dziewięćset siedem)
 • 1913 (tysiąc dziewięćset trzynaście)
 • 1931 (tysiąc dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 1933 (tysiąc dziewięćset trzydzieści trzy)
 • 1949 (tysiąc dziewięćset czterdzieści dziewięć)
 • 1951 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 1973 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 1979 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 1987 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt siedem)