Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 1993 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 1997 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 1999 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 2003 (dwa tysiące trzy)
 • 2011 (dwa tysiące jedenaście)
 • 2017 (dwa tysiące siedemnaście)
 • 2027 (dwa tysiące dwadzieścia siedem)
 • 2029 (dwa tysiące dwadzieścia dziewięć)
 • 2039 (dwa tysiące trzydzieści dziewięć)
 • 2053 (dwa tysiące pięćdziesiąt trzy)
 • 2063 (dwa tysiące sześćdziesiąt trzy)
 • 2069 (dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć)
 • 2081 (dwa tysiące osiemdziesiąt jeden)
 • 2083 (dwa tysiące osiemdziesiąt trzy)
 • 2087 (dwa tysiące osiemdziesiąt siedem)
 • 2089 (dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć)
 • 2099 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 2111 (dwa tysiące sto jedenaście)
 • 2113 (dwa tysiące sto trzynaście)
 • 2129 (dwa tysiące sto dwadzieścia dziewięć)
 • 2131 (dwa tysiące sto trzydzieści jeden)
 • 2137 (dwa tysiące sto trzydzieści siedem)
 • 2141 (dwa tysiące sto czterdzieści jeden)
 • 2143 (dwa tysiące sto czterdzieści trzy)
 • 2153 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy)
 • 2161 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden)
 • 2179 (dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć)
 • 2203 (dwa tysiące dwieście trzy)
 • 2207 (dwa tysiące dwieście siedem)
 • 2213 (dwa tysiące dwieście trzynaście)
 • 2221 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden)
 • 2237 (dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem)
 • 2239 (dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć)
 • 2243 (dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy)
 • 2251 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden)
 • 2267 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem)
 • 2269 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć)
 • 2273 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy)
 • 2281 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden)
 • 2287 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem)
 • 2293 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy)
 • 2297 (dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem)
 • 2309 (dwa tysiące trzysta dziewięć)
 • 2311 (dwa tysiące trzysta jedenaście)
 • 2333 (dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy)
 • 2339 (dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć)
 • 2341 (dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden)
 • 2347 (dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem)
 • 2351 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden)
 • 2357 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem)
 • 2371 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden)
 • 2377 (dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem)
 • 2381 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden)
 • 2383 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy)
 • 2389 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć)
 • 2393 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy)
 • 2399 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 2411 (dwa tysiące czterysta jedenaście)
 • 2417 (dwa tysiące czterysta siedemnaście)
 • 2423 (dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy)
 • 2437 (dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem)
 • 2441 (dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden)
 • 2447 (dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem)
 • 2459 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć)
 • 2467 (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem)
 • 2473 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy)
 • 2477 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem)
 • 2503 (dwa tysiące pięćset trzy)
 • 2521 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden)
 • 2531 (dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden)
 • 2539 (dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć)
 • 2543 (dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy)
 • 2549 (dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć)
 • 2551 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 2557 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 2579 (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 2591 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 2593 (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 2609 (dwa tysiące sześćset dziewięć)
 • 2617 (dwa tysiące sześćset siedemnaście)
 • 2621 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden)
 • 2633 (dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy)
 • 2647 (dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem)
 • 2657 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem)
 • 2659 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 2663 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy)
 • 2671 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden)
 • 2677 (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem)
 • 2683 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy)
 • 2687 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem)
 • 2689 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 2693 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 2699 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 2707 (dwa tysiące siedemset siedem)
 • 2711 (dwa tysiące siedemset jedenaście)
 • 2713 (dwa tysiące siedemset trzynaście)
 • 2719 (dwa tysiące siedemset dziewiętnaście)
 • 2729 (dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć)
 • 2731 (dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden)
 • 2741 (dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden)