Liczby pierwsze

To liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

 • 97777 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)
 • 97787 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem)
 • 97789 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 97813 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzynaście)
 • 97829 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć)
 • 97841 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden)
 • 97843 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy)
 • 97847 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem)
 • 97849 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć)
 • 97859 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 97861 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden)
 • 97871 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden)
 • 97879 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 97883 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy)
 • 97919 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście)
 • 97927 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 97931 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 97943 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 97961 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 97967 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 97973 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 97987 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 98009 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięć)
 • 98011 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy jedenaście)
 • 98017 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemnaście)
 • 98041 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści jeden)
 • 98047 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści siedem)
 • 98057 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt siedem)
 • 98081 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden)
 • 98101 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jeden)
 • 98123 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy)
 • 98129 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć)
 • 98143 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści trzy)
 • 98179 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć)
 • 98207 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem)
 • 98213 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzynaście)
 • 98221 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden)
 • 98227 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem)
 • 98251 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden)
 • 98257 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem)
 • 98269 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć)
 • 98297 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem)
 • 98299 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 98317 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemnaście)
 • 98321 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden)
 • 98323 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy)
 • 98327 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem)
 • 98347 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem)
 • 98369 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć)
 • 98377 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem)
 • 98387 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem)
 • 98389 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć)
 • 98407 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem)
 • 98411 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście)
 • 98419 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście)
 • 98429 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć)
 • 98443 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy)
 • 98453 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy)
 • 98459 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)
 • 98467 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem)
 • 98473 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy)
 • 98479 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć)
 • 98491 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden)
 • 98507 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedem)
 • 98519 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście)
 • 98533 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści trzy)
 • 98543 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy)
 • 98561 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 98563 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 98573 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 98597 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 98621 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden)
 • 98627 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem)
 • 98639 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć)
 • 98641 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden)
 • 98663 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy)
 • 98669 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 98689 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 98711 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset jedenaście)
 • 98713 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzynaście)
 • 98717 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemnaście)
 • 98729 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć)
 • 98731 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden)
 • 98737 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem)
 • 98773 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy)
 • 98779 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 98801 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden)
 • 98807 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedem)
 • 98809 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć)
 • 98837 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem)
 • 98849 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć)
 • 98867 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem)
 • 98869 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 98873 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy)
 • 98887 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem)
 • 98893 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 98897 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 98899 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 98909 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięć)
 • 98911 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jedenaście)