O liczbie 241 (dwieście czterdzieści jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 241
 • Zapis rzymski: CCXLI
 • Zapis słowny: dwieście czterdzieści jeden
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Dwieście czterdzieści jeden MP3.
 • Dwieście czterdzieści jeden jasnych ramek.
 • Kupię zegarek za dwieście czterdzieści jeden złotych.
 • Dwieście czterdzieści jeden koleżanek nie poszło dziś do szkoły.

Cyfra 241 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.524
 • Potęga2: 58081
 • Potęga3: 13997521
 • Sinus: 0.785
 • Cosinus: -0.62
 • Tangens: -1.267
 • Cotangens: 0.666

Liczba 241 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): F1
 • Ósemkowo (8): 361
 • Binarnie (2): 11110001