O liczbie 242 (dwieście czterdzieści dwa)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 242
 • Zapis rzymski: CCXLII
 • Zapis słowny: dwieście czterdzieści dwa
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście czterdzieści dwa truskawek.
 • Dwieście czterdzieści dwa miedzianych dyskietek.
 • Sprzedałem kredę za dwieście czterdzieści dwa złote.
 • Dwieście czterdzieści dwa kolegów zapewne nie lub chodzić na wagary.

Cyfra 242 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 15.556
 • Potęga2: 58564
 • Potęga3: 14172488
 • Sinus: -0.097
 • Cosinus: -0.995
 • Tangens: 0.098
 • Cotangens: -0.161

Liczba 242 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): F2
 • Ósemkowo (8): 362
 • Binarnie (2): 11110010