O liczbie 421 (czterysta dwadzieścia jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 421
 • Zapis rzymski: CDXXI
 • Zapis słowny: czterysta dwadzieścia jeden
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Czterysta dwadzieścia jeden kontaktów.
 • Czterysta dwadzieścia jeden pomarańczowych liści.
 • Sprzedałem szafkę za czterysta dwadzieścia jeden złotych.
 • Czterysta dwadzieścia jeden osób jadłoby tylko pomidory.

Cyfra 421 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 20.518
 • Potęga2: 177241
 • Potęga3: 74618461
 • Sinus: 0.027
 • Cosinus: 1
 • Tangens: 0.027
 • Cotangens: 2.542

Liczba 421 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 1A5
 • Ósemkowo (8): 645
 • Binarnie (2): 110100101