O liczbie 7 (siedem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 7
 • Zapis rzymski: VII
 • Zapis słowny: siedem
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Siedem komputerów.
 • Siedem marmurowych myszek.
 • Sprzedam komputer za siedem złotych.
 • Siedem kolegów przyszło dziś do szkoły.

Cyfra 7 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 2.646
 • Potęga2: 49
 • Potęga3: 343
 • Sinus: 0.657
 • Cosinus: 0.754
 • Tangens: 0.871
 • Cotangens: -0.569

Liczba 7 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 7
 • Ósemkowo (8): 7
 • Binarnie (2): 111