O liczbie 449 (czterysta czterdzieści dziewięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 449
 • Zapis rzymski: CDXLIX
 • Zapis słowny: czterysta czterdzieści dziewięć
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Czterysta czterdzieści dziewięć głośników.
 • Czterysta czterdzieści dziewięć jasnych szkodników.
 • Kupię książkę za czterysta czterdzieści dziewięć złotych.
 • Czterysta czterdzieści dziewięć koleżanek nie kupiło biletu.

Cyfra 449 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 21.19
 • Potęga2: 201601
 • Potęga3: 90518849
 • Sinus: 0.245
 • Cosinus: -0.969
 • Tangens: -0.253
 • Cotangens: -1.194

Liczba 449 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 1C1
 • Ósemkowo (8): 701
 • Binarnie (2): 111000001