O liczbie 491 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 491
 • Zapis rzymski: CDXCI
 • Zapis słowny: czterysta dziewięćdziesiąt jeden
 • Liczba pierwsza: tak

Przykłady zdań

 • Czterysta dziewięćdziesiąt jeden robaków.
 • Czterysta dziewięćdziesiąt jeden kolorowych punktów.
 • Kupuję wiadro za czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych.
 • Czterysta dziewięćdziesiąt jeden kolegów zapewne lubi chodzić na grzyby.

Cyfra 491 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 22.159
 • Potęga2: 241081
 • Potęga3: 118370771
 • Sinus: 0.79
 • Cosinus: 0.613
 • Tangens: 1.29
 • Cotangens: -1.107

Liczba 491 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 1EB
 • Ósemkowo (8): 753
 • Binarnie (2): 111101011