O liczbie 49 (czterdzieści dziewięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 49
 • Zapis rzymski: XLIX
 • Zapis słowny: czterdzieści dziewięć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Czterdzieści dziewięć limetek.
 • Czterdzieści dziewięć jasnych porzeczek.
 • Sprzedam portfel za czterdzieści dziewięć złotych.
 • Czterdzieści dziewięć osób zapomniało przypomnieć sobie zadania.

Cyfra 49 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 7
 • Potęga2: 2401
 • Potęga3: 117649
 • Sinus: -0.954
 • Cosinus: 0.301
 • Tangens: -3.173
 • Cotangens: -0.521

Liczba 49 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 31
 • Ósemkowo (8): 61
 • Binarnie (2): 110001