Zbiór jedności

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 1 wynosi 0 (są podzielne przez 1)

 • 1 (jeden)
 • 2 (dwa)
 • 3 (trzy)
 • 4 (cztery)
 • 5 (pięć)
 • 6 (sześć)
 • 7 (siedem)
 • 8 (osiem)
 • 9 (dziewięć)
 • 10 (dziesięć)
 • 11 (jedenaście)
 • 12 (dwanaście)
 • 13 (trzynaście)
 • 14 (czternaście)
 • 15 (piętnaście)
 • 16 (szesnaście)
 • 17 (siedemnaście)
 • 18 (osiemnaście)
 • 19 (dziewiętnaście)
 • 20 (dwadzieścia)
 • 21 (dwadzieścia jeden)
 • 22 (dwadzieścia dwa)
 • 23 (dwadzieścia trzy)
 • 24 (dwadzieścia cztery)
 • 25 (dwadzieścia pięć)
 • 26 (dwadzieścia sześć)
 • 27 (dwadzieścia siedem)
 • 28 (dwadzieścia osiem)
 • 29 (dwadzieścia dziewięć)
 • 30 (trzydzieści)
 • 31 (trzydzieści jeden)
 • 32 (trzydzieści dwa)
 • 33 (trzydzieści trzy)
 • 34 (trzydzieści cztery)
 • 35 (trzydzieści pięć)
 • 36 (trzydzieści sześć)
 • 37 (trzydzieści siedem)
 • 38 (trzydzieści osiem)
 • 39 (trzydzieści dziewięć)
 • 40 (czterdzieści)
 • 41 (czterdzieści jeden)
 • 42 (czterdzieści dwa)
 • 43 (czterdzieści trzy)
 • 44 (czterdzieści cztery)
 • 45 (czterdzieści pięć)
 • 46 (czterdzieści sześć)
 • 47 (czterdzieści siedem)
 • 48 (czterdzieści osiem)
 • 49 (czterdzieści dziewięć)
 • 50 (pięćdziesiąt)
 • 51 (pięćdziesiąt jeden)
 • 52 (pięćdziesiąt dwa)
 • 53 (pięćdziesiąt trzy)
 • 54 (pięćdziesiąt cztery)
 • 55 (pięćdziesiąt pięć)
 • 56 (pięćdziesiąt sześć)
 • 57 (pięćdziesiąt siedem)
 • 58 (pięćdziesiąt osiem)
 • 59 (pięćdziesiąt dziewięć)
 • 60 (sześćdziesiąt)
 • 61 (sześćdziesiąt jeden)
 • 62 (sześćdziesiąt dwa)
 • 63 (sześćdziesiąt trzy)
 • 64 (sześćdziesiąt cztery)
 • 65 (sześćdziesiąt pięć)
 • 66 (sześćdziesiąt sześć)
 • 67 (sześćdziesiąt siedem)
 • 68 (sześćdziesiąt osiem)
 • 69 (sześćdziesiąt dziewięć)
 • 70 (siedemdziesiąt)
 • 71 (siedemdziesiąt jeden)
 • 72 (siedemdziesiąt dwa)
 • 73 (siedemdziesiąt trzy)
 • 74 (siedemdziesiąt cztery)
 • 75 (siedemdziesiąt pięć)
 • 76 (siedemdziesiąt sześć)
 • 77 (siedemdziesiąt siedem)
 • 78 (siedemdziesiąt osiem)
 • 79 (siedemdziesiąt dziewięć)
 • 80 (osiemdziesiąt)
 • 81 (osiemdziesiąt jeden)
 • 82 (osiemdziesiąt dwa)
 • 83 (osiemdziesiąt trzy)
 • 84 (osiemdziesiąt cztery)
 • 85 (osiemdziesiąt pięć)
 • 86 (osiemdziesiąt sześć)
 • 87 (osiemdziesiąt siedem)
 • 88 (osiemdziesiąt osiem)
 • 89 (osiemdziesiąt dziewięć)
 • 90 (dziewięćdziesiąt)
 • 91 (dziewięćdziesiąt jeden)
 • 92 (dziewięćdziesiąt dwa)
 • 93 (dziewięćdziesiąt trzy)
 • 94 (dziewięćdziesiąt cztery)
 • 95 (dziewięćdziesiąt pięć)
 • 96 (dziewięćdziesiąt sześć)
 • 97 (dziewięćdziesiąt siedem)
 • 98 (dziewięćdziesiąt osiem)
 • 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 100 (sto)