Zbiór jedności

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 1 wynosi 0 (są podzielne przez 1)

 • 99901 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden)
 • 99902 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwa)
 • 99903 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzy)
 • 99904 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery)
 • 99905 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć)
 • 99906 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć)
 • 99907 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem)
 • 99908 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem)
 • 99909 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć)
 • 99910 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 99911 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście)
 • 99912 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście)
 • 99913 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście)
 • 99914 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście)
 • 99915 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście)
 • 99916 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście)
 • 99917 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście)
 • 99918 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście)
 • 99919 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście)
 • 99920 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 99921 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden)
 • 99922 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa)
 • 99923 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 99924 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery)
 • 99925 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć)
 • 99926 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)
 • 99927 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 99928 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem)
 • 99929 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 99930 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 99931 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 99932 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)
 • 99933 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy)
 • 99934 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery)
 • 99935 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć)
 • 99936 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć)
 • 99937 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem)
 • 99938 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)
 • 99939 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 99940 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 99941 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)
 • 99942 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa)
 • 99943 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 99944 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery)
 • 99945 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć)
 • 99946 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć)
 • 99947 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 99948 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem)
 • 99949 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć)
 • 99950 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 99951 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 99952 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa)
 • 99953 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 99954 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery)
 • 99955 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć)
 • 99956 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć)
 • 99957 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 99958 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
 • 99959 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 99960 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 99961 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 99962 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa)
 • 99963 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 99964 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery)
 • 99965 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć)
 • 99966 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć)
 • 99967 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 99968 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem)
 • 99969 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 99970 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 99971 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 99972 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa)
 • 99973 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 99974 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery)
 • 99975 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć)
 • 99976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
 • 99977 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 99978 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem)
 • 99979 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 99980 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 99981 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 99982 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa)
 • 99983 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 99984 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery)
 • 99985 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć)
 • 99986 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć)
 • 99987 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 99988 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem)
 • 99989 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 99990 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 99991 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 99992 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa)
 • 99993 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 99994 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)
 • 99995 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć)
 • 99996 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć)
 • 99997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 99998 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem)
 • 99999 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 100000 (sto tysięcy)