Zbiór dziesiątek

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 10 wynosi 0 (są podzielne przez 10)

 • 10 (dziesięć)
 • 20 (dwadzieścia)
 • 30 (trzydzieści)
 • 40 (czterdzieści)
 • 50 (pięćdziesiąt)
 • 60 (sześćdziesiąt)
 • 70 (siedemdziesiąt)
 • 80 (osiemdziesiąt)
 • 90 (dziewięćdziesiąt)
 • 100 (sto)
 • 110 (sto dziesięć)
 • 120 (sto dwadzieścia)
 • 130 (sto trzydzieści)
 • 140 (sto czterdzieści)
 • 150 (sto pięćdziesiąt)
 • 160 (sto sześćdziesiąt)
 • 170 (sto siedemdziesiąt)
 • 180 (sto osiemdziesiąt)
 • 190 (sto dziewięćdziesiąt)
 • 200 (dwieście)
 • 210 (dwieście dziesięć)
 • 220 (dwieście dwadzieścia)
 • 230 (dwieście trzydzieści)
 • 240 (dwieście czterdzieści)
 • 250 (dwieście pięćdziesiąt)
 • 260 (dwieście sześćdziesiąt)
 • 270 (dwieście siedemdziesiąt)
 • 280 (dwieście osiemdziesiąt)
 • 290 (dwieście dziewięćdziesiąt)
 • 300 (trzysta)
 • 310 (trzysta dziesięć)
 • 320 (trzysta dwadzieścia)
 • 330 (trzysta trzydzieści)
 • 340 (trzysta czterdzieści)
 • 350 (trzysta pięćdziesiąt)
 • 360 (trzysta sześćdziesiąt)
 • 370 (trzysta siedemdziesiąt)
 • 380 (trzysta osiemdziesiąt)
 • 390 (trzysta dziewięćdziesiąt)
 • 400 (czterysta)
 • 410 (czterysta dziesięć)
 • 420 (czterysta dwadzieścia)
 • 430 (czterysta trzydzieści)
 • 440 (czterysta czterdzieści)
 • 450 (czterysta pięćdziesiąt)
 • 460 (czterysta sześćdziesiąt)
 • 470 (czterysta siedemdziesiąt)
 • 480 (czterysta osiemdziesiąt)
 • 490 (czterysta dziewięćdziesiąt)
 • 500 (pięćset)
 • 510 (pięćset dziesięć)
 • 520 (pięćset dwadzieścia)
 • 530 (pięćset trzydzieści)
 • 540 (pięćset czterdzieści)
 • 550 (pięćset pięćdziesiąt)
 • 560 (pięćset sześćdziesiąt)
 • 570 (pięćset siedemdziesiąt)
 • 580 (pięćset osiemdziesiąt)
 • 590 (pięćset dziewięćdziesiąt)
 • 600 (sześćset)
 • 610 (sześćset dziesięć)
 • 620 (sześćset dwadzieścia)
 • 630 (sześćset trzydzieści)
 • 640 (sześćset czterdzieści)
 • 650 (sześćset pięćdziesiąt)
 • 660 (sześćset sześćdziesiąt)
 • 670 (sześćset siedemdziesiąt)
 • 680 (sześćset osiemdziesiąt)
 • 690 (sześćset dziewięćdziesiąt)
 • 700 (siedemset)
 • 710 (siedemset dziesięć)
 • 720 (siedemset dwadzieścia)
 • 730 (siedemset trzydzieści)
 • 740 (siedemset czterdzieści)
 • 750 (siedemset pięćdziesiąt)
 • 760 (siedemset sześćdziesiąt)
 • 770 (siedemset siedemdziesiąt)
 • 780 (siedemset osiemdziesiąt)
 • 790 (siedemset dziewięćdziesiąt)
 • 800 (osiemset)
 • 810 (osiemset dziesięć)
 • 820 (osiemset dwadzieścia)
 • 830 (osiemset trzydzieści)
 • 840 (osiemset czterdzieści)
 • 850 (osiemset pięćdziesiąt)
 • 860 (osiemset sześćdziesiąt)
 • 870 (osiemset siedemdziesiąt)
 • 880 (osiemset osiemdziesiąt)
 • 890 (osiemset dziewięćdziesiąt)
 • 900 (dziewięćset)
 • 910 (dziewięćset dziesięć)
 • 920 (dziewięćset dwadzieścia)
 • 930 (dziewięćset trzydzieści)
 • 940 (dziewięćset czterdzieści)
 • 950 (dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 960 (dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 970 (dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 980 (dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 990 (dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 1000 (tysiąc)