Zbiór dziesiątek

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 10 wynosi 0 (są podzielne przez 10)

 • 99010 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć)
 • 99020 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia)
 • 99030 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści)
 • 99040 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści)
 • 99050 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt)
 • 99060 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt)
 • 99070 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt)
 • 99080 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt)
 • 99090 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt)
 • 99100 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto)
 • 99110 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć)
 • 99120 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia)
 • 99130 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści)
 • 99140 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści)
 • 99150 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt)
 • 99160 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt)
 • 99170 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt)
 • 99180 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt)
 • 99190 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt)
 • 99200 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście)
 • 99210 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć)
 • 99220 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia)
 • 99230 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści)
 • 99240 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści)
 • 99250 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt)
 • 99260 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt)
 • 99270 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt)
 • 99280 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt)
 • 99290 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
 • 99300 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta)
 • 99310 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć)
 • 99320 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia)
 • 99330 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści)
 • 99340 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści)
 • 99350 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt)
 • 99360 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt)
 • 99370 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt)
 • 99380 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt)
 • 99390 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt)
 • 99400 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta)
 • 99410 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć)
 • 99420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia)
 • 99430 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści)
 • 99440 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści)
 • 99450 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt)
 • 99460 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt)
 • 99470 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt)
 • 99480 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt)
 • 99490 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt)
 • 99500 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset)
 • 99510 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć)
 • 99520 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia)
 • 99530 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści)
 • 99540 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści)
 • 99550 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt)
 • 99560 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt)
 • 99570 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt)
 • 99580 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt)
 • 99590 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt)
 • 99600 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset)
 • 99610 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć)
 • 99620 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia)
 • 99630 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści)
 • 99640 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści)
 • 99650 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt)
 • 99660 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt)
 • 99670 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt)
 • 99680 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt)
 • 99690 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)
 • 99700 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset)
 • 99710 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć)
 • 99720 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia)
 • 99730 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści)
 • 99740 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści)
 • 99750 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt)
 • 99760 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt)
 • 99770 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt)
 • 99780 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt)
 • 99790 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt)
 • 99800 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset)
 • 99810 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziesięć)
 • 99820 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia)
 • 99830 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści)
 • 99840 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści)
 • 99850 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt)
 • 99860 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt)
 • 99870 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt)
 • 99880 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt)
 • 99890 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt)
 • 99900 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)
 • 99910 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 99920 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 99930 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 99940 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 99950 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 99960 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 99970 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 99980 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 99990 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 100000 (sto tysięcy)